Všeobecné obchodní podmínky pro www.eshop.comp-any.cz

Smluvní strany

Provozovatelem internetových stránek www.eshop.comp-any.cz je společnost Filip Šádek, se sídlem Příkrá 150, Kolín 4 280 02 Kolín, Česká republika. (dále jen „Provozovatel“).IČO 66762596

Zákazníkem se stává jakákoliv fyzická osoba způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, která se zaregistruje na internetových stránkách www.eshop.comp-any.cz (dále jen „Zákazník“).

Podmínky uzavření smlouvy

Dokončením objednávky a objednáním zboží na stránkách www.eshop.comp-any.cz zákazník vyjadřuje svůj jednoznačný souhlas a porozumění s touto smlouvou a všemi podmínkami nákupu na www.eshop.comp-any.cz. Zákazník i provozovatel jsou povinni v průběhu trvání smlouvy dodržovat všeobecně platné právní předpisy, ustanovení smlouvy a těchto podmínek.

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že provozovatel není nijak zodpovědný za jakékoli škody finančního, materiálního či duševního charakteru, které zákazníkovi vzniknou v důsledku uvedení neplatných a/nebo neaktuálních údajů do databáze provozovatele, a že není oprávněn náhradu jakékoli takto vzniklé škody na provozovateli vymáhat.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel se zavazuje, že bude dodržovat veškeré zákony a právní předpisy, které se týkají ochrany osobních údajů a v žádném případě neposkytne osobní údaje zákazníka třetí osobě.

Termín dodání

Elektronické licence jsou zasílány do 24 hodin od objednání na e-mail uvedený v objednávce. Další zboží, pokud je skladem, je odesíláno nejdéle druhý pracovní den.


Zasílání:

- objednané zboží zasíláme poštou na vámi dodanou adresu, nebo je možné si je vyzvednout osobně. V případě osobního odběru nás prosím předem kontaktujte na emailu: info@comp-any.cz

- aby se předešlo zničení, je zboží zabaleno v silných krabicích a vnitřek je vystlán materiálem absorbujícím nárazy 

- zásilka je pojištěna proti ztrátě, nebo poškození při dopravě


Záruka:

- pokud není uvedeno jinak je poskytována záruka 24 měsíců ode dne výroby, vyjímku tvoří software, na kterém je záruka v délce 6 měsiců

Cena:

- veškeré ceny jsou uváděny včetně DPH (pokud není uvedeno jinak).

Odstoupení od smlouvy


Kupující, který je spotřebitel dle bodu 1., má v případě uzavření smlouvy právo odstoupit od kupní smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží (nebo poslední dodávky zboží, bylo-li dodáno po částech), a to bez udání důvodu. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Odstoupení od smlouvy sdělí prodávajícímu vždy písemně (stačí e-mailem na adresu info@comp-any.cz ). Pro odstoupení od smlouvy kupující spotřebitel může využít vzorový formulář, který je k dispozici zde:

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy 
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy 
- Adresát (zde podnikatel vloží jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně 
faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele): 

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu 
tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*) 

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*) 

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů 

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů 

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné 
podobě) 

- Datum 

(*) Nehodící se škrtněte.